ОБЩИ УСЛОВИЯ

----

ПРЕГЛЕД

Този уебсайт се управлява от Gastor Trading GmbH. В целия уебсайт термините "ние", "нас" и "наш" се отнасят за Gastor Trading GmbH. Gastor Trading GmbH предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, налични на този уебсайт, за вас, потребителя, при условие че приемете всички условия, насоки и бележки, посочени тук.

С посещението на нашия сайт и / или закупуване на нещо от нас, вие използвате нашата "Обслужване" и се съгласявате да спазвате следните условия, включително и допълнителните условия и условията, посочени тук и / или достъпни чрез хипервръзка. Настоящите Условия за ползване важат за всички потребители на уебсайта, включително, но не само, потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и/или сътрудници на съдържание Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да влезете или използвате нашия уебсайт. С достъп до уебсайта или използване на която и да е част от уебсайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички условия на това Споразумение, нямате право да осъществявате достъп до уебсайта или да използвате услуги. Ако тези Условия за ползване се разглеждат като оферта, приемането е изрично ограничено до тези Условия за ползване.

Всички нови функции или инструменти, добавени към текущия магазин, също са предмет на условията за използване. Можете да видите най-новата версия на Условията за ползване по всяко време на тази страница. Запазваме си правото да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от настоящите Условия за ползване, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате редовно тази страница за промени. Продължавайки да използвате или да осъществявате достъп до уебсайта, след като промените са били публикувани, вие декларирате, че приемате тези промени. Нашият магазин се хоства от Shopify Inc. Те ни предоставят онлайн платформата за електронна търговия, която ни позволява да продаваме нашите продукти и услуги на вас.

РАЗДЕЛ 1 - ПРАВИЛА ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Съгласявайки се с тези Условия за ползване, вие потвърждавате, че сте навършили пълнолетие в държавата, в която пребивавате, или че сте пълнолетни в държавата, в която пребивавате и че сте ни дали своето съгласие , че вашите роднини непълнолетни могат да използват този сайт. 

Не трябва да използвате нашите продукти за незаконни или неразрешени цели и не трябва да нарушавате законите във вашата страна (включително, но не само, законите за авторското право), докато използвате услугата.

Не трябва да предавате вируси или друг разрушителен код.

Нарушаването на някое от условията ще доведе до незабавно прекратяване на вашите услуги.

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Запазваме си правото да откажем услугата по всяко време по каквато и да е причина.

Разбирате, че вашето съдържание (с изключение на информацията за кредитна карта) може да се предава некриптирано и да включва (а) предавания през различни мрежи и (б) промени, за да се адаптира към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги е криптирана, когато се предава по мрежи.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, или възпроизвежда всяка част от Услугата, използването на Услугата, или достъпа до или контакт на сайта, чрез които услугата се предоставя без изричното разрешение продава, препродава или използват.

Заглавията, използвани в това Споразумение, са само за удобство и не ограничават или засягат по друг начин тези Условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И СРОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този уебсайт, е невярна, пълна или актуална. Материалът на този уебсайт е предоставен само за обща информация и не трябва да се разчита като единствена основа за вземане на решения без консултация с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материала на този уебсайт е на ваш собствен риск.

Този уебсайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация непременно не е актуална и се предоставя само за ваша информация. Запазваме си правото да променяме съдържанието на този уебсайт по всяко време, но не сме длъжни да актуализираме информацията на нашия уебсайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да следите промените в нашия уебсайт.

РАЗДЕЛ 4 - ПРОМЕНИ В УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените за нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.

Запазваме си правото да променим или да прекратим услугата (или която и да е част или съдържание от нея) по всяко време без предизвестие. 

Ние не носим отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е промяна, промяна на цената, спиране или прекратяване на услугата.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ

Някои продукти или услуги може да са достъпни само онлайн през уебсайта. Тези продукти или услуги могат да бъдат налични само в ограничени количества и могат да бъдат върнати или заменени само в съответствие с нашата политика за връщане.

Постарали сме се да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничаваме продажбите на нашите продукти или услуги до всяко конкретно лице, географски регион или държава. Можем да упражним това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничаваме количествата продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или цените на продуктите подлежат на промяна по всяко време без предизвестие и по наше собствено усмотрение. Запазваме си правото да прекратим производството на всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за продукт или услуга, направена на този уебсайт, е невалидна, когато е забранена.

Ние не гарантираме, че качеството на който и да е продукт, услуга, информация или друг материал, който сте закупили или получили, ще отговори на вашите очаквания или че грешките в услугата ще бъдат коригирани. 

РАЗДЕЛ 6 - ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ТАККУВАНЕ И СМЕТКА

Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Ние можем, по свое собствено усмотрение, да ограничим или анулираме закупените количества на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да важат и за поръчки, направени от същия клиентски акаунт или със същата кредитна карта и/или за поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и/или доставка. В случай, че променим или анулираме поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейл адреса и/или адреса за фактуриране/телефонния номер, предоставени по време на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничават или забраняват поръчки, които, по наше усмотрение, се поставят от дилъри, дистрибутори или дистрибутори, а вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за профила, покупка и за всички покупки, направени от нашия магазин. Вие се съгласявате своевременно да актуализирате акаунта си и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитни карти и техните дати на изтичане, за да можем да завършим вашите транзакции и да се свържем с вас, ако е необходимо.

Моля, вижте нашата политика за връщане за повече подробности. 

РАЗДЕЛ 7 – ВРЪЗКИ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата услуга, може да съдържат материали от трети страни.

Връзките на трети страни на този уебсайт могат да ви отведат до уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и не поемаме отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни, или за всякакви други материали, продукти или услуги на трети страни.

Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, свързани с покупката или използването на каквито и да е стоки, услуги, ресурси, съдържание или всяка друга транзакция, извършена във връзка с уебсайт на трета страна. Моля, прочетете внимателно и се уверете, че разбирате политиките и практиките на трети страни, преди да сключите транзакция. Оплаквания, искове, опасения или въпроси относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 8 – КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, ОБРАТНА СВЯЗИ И ДРУГИ ПОДАВАНИЯ

Ако изпратите определени вноски (например, записи на конкуренцията) в наше искане или без наше искане, творчески идеи, предложения, идеи, планове или други материали, онлайн, по електронна поща, поща или по друг начин (наричани по-долу "коментари")), можете се съгласяваме, че можем да редактираме, възпроизвеждаме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по друг начин коментари във всяка медия по всяко време и без ограничения. Ние не сме длъжни (1) да пазим поверителни коментари, (2) да плащаме компенсация за коментари или (3) да отговаряме на коментари. Можем, но не сме задължени да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което по наше усмотрение е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин нежелателно, или което нарушава интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Условия на употреба. Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават никакви права на трети страни, включително авторски права, търговски марки, права на поверителност, лични права или всякакви други лични или имуществени права. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или по друг начин незаконни, обидни или нецензурни материали или компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който по някакъв начин може да повлияе на работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт. Не трябва да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някого или да подвеждате нас или някой друг относно произхода на каквито и да било коментари. Вие носите изцяло отговорността за коментарите, които изпращате, и тяхната точност. Ние не носим отговорност за коментари, публикувани от вас или трета страна.

РАЗДЕЛ 9 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Предаването на лични данни през магазина е предмет на нашите указания за защита на данните. За да видите нашата политика за поверителност.

РАЗДЕЛ 10 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога информацията на нашия уебсайт или в Услугата може да съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описания на продукти, цени, промоции, оферти, цени за доставка на продукти, време за доставка и наличност. Ние си запазваме правото да коригират грешки, неточности или пропуски и да се промени или актуализиране на информация или да анулира поръчки, ако информацията в службата или на който и да е специален уебсайт, е неточна, по всяко време и без предизвестие (включително и след като сте си направил поръчка ).

Ние не сме задължени да актуализираме, променяме или изясняваме каквато и да е информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, но не само, информация за цените, освен ако се изисква от закона. Никаква посочена дата на актуализация или опресняване, използвана в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, не трябва да се приема като индикация, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 11 - ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБА

В допълнение към другите забрани, посочени в Условията за ползване, ви е забранено да използвате уебсайта или неговото съдържание:

а) за незаконни цели; (б) за насърчаване или участие в незаконни действия; (в) да нарушава всеки международен, федерален, провинциален или щатски ред, правило, закон или местна наредба; (г) да нарушаваме нашите права върху интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; (д) тормоз, злоупотреба, обида, нараняване, клевети, клевети, очерня, сплашват или дискриминират въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) подаване на невярна или подвеждаща информация; (ж) качване или предаване на вируси или друг вид злонамерен код, който може по някакъв начин да повлияе или да повлияе на функционалността или работата на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; (з) събиране или проследяване на лична информация на други лица; (i) за спам, фишинг, фармация, паякинг, обхождане или изстъргване; (й) за неприлични или неморални цели; или (к) за нарушаване или заобикаляне на функциите за сигурност на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Запазваме си правото да прекратим използването на услугата или който и да е свързан уебсайт, ако нарушите някое от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 12 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не поемаме никаква гаранция, увереност или гаранция, че нашата услуга ще бъде използвана без прекъсвания, по навременен, сигурен или безгрешен начин.

Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени чрез използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.

Вие се съгласявате, че можем от време на време да премахваме услугата за неопределено време или да прекратим услугата по всяко време без предизвестие. Услугата и всички продукти и услуги, които Ви се предоставят чрез Услугата са (с изключение на изрично посочените от нас), при условие че "както е" и "като на разположение" за лична употреба, без никакви декларации, гаранции или условия за всякакъв вид, независимо дали са преки или подразбиращи се, включително всякакви подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, годност за конкретна цел, дълготрайност, собственост и ненарушаване на права. В никакъв случай Gastor Trading GmbH, нашите директори, ръководители, служители, партньори, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за наранявания, загуби, искове или преки, косвени, случайни, наказателни, специални или последващи вреди на всякакъв вид, включително, но не само, пропуснати ползи, пропуснати приходи, загубили спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или подобни повреди, независимо дали са на базата на договор, закононарушение (включително небрежност) стриктна отговорност или по друг начин, произтичащи от използването на Service или продукти, получени чрез Услугата, или по някаква друга претенция, по някакъв начин свързани с използването на Услугата или продукт, включително, но не само, грешки или пропуски в съдържанието или загуби или щети от всякакъв вид, това Аз съм резултат от използването на Услугата или каквото и да е съдържание (или продукти), публикувано, предадено или по друг начин предоставено чрез Услугата, дори ако съм уведомен за възможността за това. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, нашата отговорност в тези държави или юрисдикции е ограничена до максимума, разрешен от закона.

РАЗДЕЛ 13 - КОМПЕНСАЦИЯ

Вие се съгласявате да обезщетите и предпазвате от Gastor Trading GmbH и нашата компания-майка, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, предприемачи, лицензианти, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители Всеки иск или претенция, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна в резултат или в резултат на нарушение от ваша страна на настоящите Условия за ползване или на документите, които те съдържат чрез препратка, или ваше нарушение на който и да е закон или правата на трета страна.

РАЗДЕЛ 14 - ДЕЛИМОСТ

В случай, че някоя клауза от настоящите Условия за ползване бъде установена като незаконна, невалидна или неприложима, тази разпоредба ще продължи да бъде приложима в най-пълната степен, разрешена от приложимото законодателство, и неприложимата част ще се счита за отделена от тези Условия за ползване , с това решение е най-това не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

РАЗДЕЛ 15 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и задълженията на страните, възникнали преди датата на прекратяване, остават в сила след прекратяването на настоящото споразумение за всички цели. 

Настоящите Условия за ползване важат, докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Ако по наша собствена преценка не спазвате което и да е условие или клауза от тези Условия за ползване, или ако подозираме, че не ги спазвате, ние също можем да прекратим това Споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и/или можем съответно да ви откажем достъп до нашите услуги (или част от тях).

РАЗДЕЛ 16 - ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неуспехът от наша страна да упражним или приложим някое право или разпоредба от тези Условия за ползване няма да представлява отказ от това право или разпоредба.

Тези Условия за ползване и всички правила и правила за експлоатация, публикувани от нас на този уебсайт или във връзка с Услугата съставляват споразумението и уговорката между вас и нас и управляват използването на Услугата и отменят всички предишни или едновременни споразумения, комуникации и предложения , независимо дали устно или писмено, между вас и нас (включително, но не само, всяка предишна версия на Условията за ползване).

РАЗДЕЛ 17 - ПРИЛАГАНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Тези условия за ползване и всички отделни споразумения, с които предоставяме услуги, са предмет на законите на Швейцария и Германия и ще бъдат тълкувани съответно. 

РАЗДЕЛ 18 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Моля, насочвайте въпроси относно условията за ползване на info@spassgas.ch

Бюлетин

Кратко изречение, описващо какво ще получи някой, като се абонира