Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme za Váš zájem o náš internetový obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Dále vás budeme podrobně informovat o nakládání s vašimi údaji.

1. PŘÍSTUP K DATŮM A HOSTINGU

Naši webovou stránku můžete navštívit bez uvedení jakýchkoli osobních údajů. Při každém vyvolání webové stránky webový server pouze automaticky uloží tzv. log soubor serveru, který obsahuje např. název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas hovoru, výši přenesená data a žádající poskytovatel (přístupové údaje) a dokumentuje hovor.
Tyto přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránek a zlepšování naší nabídky. Podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. Veškeré přístupové údaje budou vymazány nejpozději do sedmi dnů po ukončení vaší návštěvy webu.

HOSTINGOVÉ SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

V rámci zpracování naším jménem nám poskytovatel třetí strany poskytuje služby hostování a zobrazování webových stránek. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které jsou převažující v kontextu zvažování zájmů, při správné prezentaci naší nabídky. Veškeré údaje, které jsou shromažďovány v rámci používání tohoto webu nebo ve formulářích poskytnutých v internetovém obchodě, jak je popsáno níže, jsou zpracovávány na jeho serverech. Zpracování na jiných serverech probíhá pouze v rámci zde popsaném.

Tento poskytovatel služeb se nachází v zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

 1. SBĚR A POUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ZPRACOVÁNÍ SMLOUVY A PŘI OTEVŘENÍ ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU

Osobní údaje shromažďujeme, pokud nám je dobrovolně poskytnete v rámci objednávky, když nás kontaktujete (např. pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailu) nebo když si založíte zákaznický účet. Povinné položky jsou označeny jako takové, protože v těchto případech musíme data ke zpracování zakázky, zpracovat váš kontakt nebo otevřít účet zákazníka, a nemůže dokončit objednávku a / nebo otevření účtu nebo odeslání kontaktu bez nich. Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Údaje, které jste nám poskytli, používáme v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b GDPR ke zpracování smluv a vašich dotazů. Po úplném zpracování smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje omezeny pro další zpracování a vymazány po uplynutí daňové a obchodní doby uchovávání, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo si vyhrazujeme právo na využití dat mimo to umožňuje zákon, a o kterých vás budeme informovat v tomto prohlášení. Smazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na níže popsanou možnost kontaktu, nebo pomocí funkce uvedené v zákaznickém účtu.

 1. PŘENOS DAT

Za účelem plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. V závislosti na tom, kterého poskytovatele platebních služeb si vyberete v objednávkovém procesu, předáme platební údaje shromážděné za tímto účelem úvěrovému ústavu pověřenému platbou a případně námi pověřenému poskytovateli platebních služeb nebo vybrané platbě. servis. V některých případech vybraní poskytovatelé platebních služeb tyto údaje také sami shromažďují, pokud si tam vytvoříte účet. V tomto případě se musíte během procesu objednávky přihlásit k poskytovateli platebních služeb svými přístupovými údaji. V tomto ohledu platí prohlášení o ochraně údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

Pro účely zasílání jsou osobní údaje jako jméno, emailová adresa a adresa zadávány do systémů třetích stran. V závislosti na vybraném poskytovateli přepravních služeb to jsou Exporto Schweiz GmbH, Deutsche Post DHL Group AG a Post CH Netz AG.

 1. COOKIES A WEBOVÁ ANALÝZA

Abychom zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili používání některých funkcí, zobrazení vhodných produktů nebo pro průzkum trhu, používáme na různých stránkách tzv. cookies. To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů na optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány na konci relace prohlížeče, tj. poté, co zavřete prohlížeč (takzvané soubory cookie relace). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookie). Dobu uložení naleznete v přehledu v nastavení cookies vašeho webového prohlížeče. Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a individuálně se rozhodli, zda je přijmete nebo pro určité případy nebo obecně vyloučíte přijímání cookies. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, která vysvětluje, jak můžete změnit nastavení souborů cookie. Pro příslušný prohlížeč je najdete pod následujícími odkazy:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=cs&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Pokud cookies nepřijmete, může být funkce našich webových stránek omezena.

POUŽITÍ GOOGLE (UNIVERSAL) ANALYTICS PRO WEB ANALÝZU

Pokud jste k tomu udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, používá tato webová stránka Google (Universal) Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google LLC (www.google.de), pro webové stránky analýza. Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky, jako jsou soubory cookie. Automaticky shromážděné informace o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Aktivací IP anonymizace na tomto webu dochází ke zkrácení IP adresy před přenosem v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá IP adresa bude odeslána na server Google v USA a tam zkrácena pouze ve výjimečných případech. Anonymizovaná IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics se obecně neslučuje s jinými údaji Google. Po účelu a ukončení našeho používání Google Analytics budou údaje shromážděné v této souvislosti vymazány.

Společnost Google LLC má sídlo v USA a je certifikována v rámci EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí Evropská komise stanovila adekvátní úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované v rámci Privacy Shield.

Svůj souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Tím se zabrání shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a zpracováním těchto údajů společností Google.

Alternativně k zásuvnému modulu prohlížeče můžete kliknutím na tento odkaz zabránit službě Google Analytics ve shromažďování údajů na této webové stránce v budoucnu. Na vašem zařízení bude uložen opt-out cookie. Pokud vymažete soubory cookie, budete znovu požádáni o souhlas.

 1. PLUGINY SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PLUGINŮ Z FACEBOOKU, GOOGLE, TWITTERU POMOCÍ „ŘEŠENÍ PRO 2 KLIKNUTÍ“

Na našich webových stránkách se používají takzvané sociální pluginy („pluginy“) ze sociálních sítí. Za účelem zvýšení ochrany vašich údajů při návštěvě našich webových stránek jsou pluginy integrovány do stránky pomocí tzv. „řešení na 2 kliknutí“. Tato integrace zajišťuje, že když navštívíte stránku na našem webu, která takové pluginy obsahuje, nebude navázáno žádné spojení se servery příslušné sociální sítě. Teprve když plugin aktivujete, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery příslušné sociální sítě. Obsah příslušného zásuvného modulu je pak přiřazeným poskytovatelem přenesen přímo do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Integrací zásuvných modulů obdrží poskytovatelé informace, že váš prohlížeč vstoupil na příslušnou stránku našeho webu, a to i v případě, že u příslušného poskytovatele nemáte profil nebo nejste aktuálně přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny přímo z vašeho prohlížeče na server příslušného poskytovatele (případně v USA) a tam uloženy. Pokud interagujete s pluginy, například stisknete tlačítko „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“, příslušné informace se také přenesou přímo na server poskytovatele a tam se uloží. Informace se také zveřejňují na sociální síti a zobrazují se tam vašim kontaktům. To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů na optimálním marketingu naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm.
Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a použití údajů poskytovatelem, jakož i možnost kontaktu a vaše související práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů poskytovatele:
Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Cvrlikání: https://twitter.com/privacy
Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

 1. PŘIPOMÍNKY K RECENZI POSÍLEJTE E-MAILEM

Pokud jste nám dali svůj výslovný souhlas s to v průběhu nebo po něm, aby v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 rozsvícený ratingového systému.

Tento souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na níže popsanou možnost kontaktu.

 1. MOŽNOSTI KONTAKTU A VAŠE PRÁVA

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • V souladu s čl. 15 GDPR máte právo požadovat informace o osobních údajích, které zpracováváme, v rozsahu tam uvedeném;
 • V souladu s čl. 16 GDPR máte právo okamžitě požadovat opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které u nás uchováváme;
 • V souladu s čl. 17 GDPR máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů, které ukládáme, pokud nebudou dále zpracovávány
  - uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
  - splnit zákonnou povinnost;
  - z důvodů veřejného zájmu popř
  - uplatňovat, vykonávat nebo obhajovat právní nároky
  je požadováno;
 • dle čl. 18 GDPR právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud
  - zpochybňujete přesnost údajů;
  - zpracování je protiprávní, ale odmítáte jeho výmaz;
  - údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo
  - vznesli jste námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR;
 • V souladu s čl. 20 GDPR máte právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě;
 • Podle čl. 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě vašeho obvyklého bydliště nebo zaměstnání nebo na sídlo naší společnosti.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, informací, oprav, blokování nebo výmazu údajů, jakož i odvolání uděleného souhlasu nebo námitky proti konkrétnímu použití údajů, kontaktujte nás prosím přímo pomocí kontaktních údajů v našem otisku.

 

Zpravodaj

A short sentence describing what someone will receive by subscribing